آزمون فلوشیب پزشکی دانشگاهی برگزار خواهد شد/ مهلت مجدد ثبت نام در هفته آینده

0
10

رییس سنجش آموزش پزشکی گفت: برگزاری آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) به دانشگاه‌های علوم پزشکی واگذار شد و ثبت نام آزمون از هفته آینده آغاز می‌شود.

آزمون فلوشیب پزشکی دانشگاهی برگزار خواهد شد/ مهلت مجدد ثبت نام در هفته آینده

سعید هاشمی نظری رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، از واگذاری برگزاری آزمون فلوشیپ پزشکی به دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع جهانی ﺑﻴﻤﺎری ناشی از وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ (Covid-۱۹) که مهمﺗﺮﻳﻦ راه ﻏﻠﺒﻪ بر آن ﻗﻄﻊ زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل است، در راﺳﺘﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻏﻴﺮﺿﺮوری و ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ رأی ﺻﺎدره در ﻧﻮد و دوﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای آﻣﻮزش پزشکی و تخصصی ﻣﻮرخ ۷ تیرماه ۹۹ موضوع ۶ «با توجه به پاندمی کووید ۱۹ آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در سال ۱۳۹۹ مطابق با قوانین سال قبل (۱۳۹۸) و به صورت دانشگاهی برگزار خواهد شد.»

او به آمار ثبت نام کنندگان آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در سال ۱۳۹۹  اشاره کرد و گفت: پیش از این تعداد یک هزار و ۴۶۲ نفر در این دوره از آزمون ثبت نام کرده بودند که این تعداد برای قبولی در ۱۵ دانشگاه و ۷۷ رشته تکمیلی تخصصی رقابت می کنند.

هاشمی نظری گفت: ﻫــﻴﭻ ﮔﻮﻧــﻪ ﺗﻐﻴﻴــﺮی در رﻓــﺮاﻧﺲ اﻋــﻼم ﺷــﺪه آزﻣــﻮن ﺻــﻮرت ﻧﺨﻮاﻫــﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و منابع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺴان در تمام داﻧﺸــﮕﺎه‌ﻫـای علوم پزشکی مرجع طراحی ﺳﻮاﻻت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی به مهلت مجدد ثبت نام و ویرایش پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی اشاره کرد و گفت: با توجه به واگذاری آزمون فلوشیپ به دانشگاه‌های علوم و با توجه تغییر در نحوه برگزاری و رعایت حق انتخاب داوطلبان، ویرایش و ثبت نام از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۹۹ آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۹ تیرماه ادامه خواهد داشت و داوطلبان می‌توانند ثبت نام و فرم خود را ویرایش کنند.

هاشمی نظری بیان کرد: نتیجه بررسی مدارک مرحله اول آزمون فلوشیپ پزشکی از روز یکشنبه مورخ ۱۵ تیر ماه تا تا ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ ۱۹ تیرماه با وارد نمودن کد رهگیری از طریق سایت اینترنتی sanjeshp.ir قابل مشاهده است، لذا تمام شرکت کنندگان می‌توانند نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار کرد: ثبت نام جدید صرفاً جهت رشته جراحی سرطان با پیش نیاز رشته «جراحی عمومی» به جدول ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ظرفیت یک نفر اضافه می‌شود و داوطلبان این رشته می‌توانند در بازه زمانی ۹ صبح روز یکشنبه ۱۵ تیر تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۹ تیرماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

آزمون فلوشیپ پزشکی ۹ مردادماه در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید